Pi-samtal: Mångkultur och medborgerlig identitet

Datum: 2019-02-07

Tid: 17:30 - 18:30

Lokal: Kulturhuset Stadsteatern, Under fontänen

Pi-samtalen är en serie diskussioner kring vår tids viktigaste vetenskapliga frågor

Vad innebär det att vara medborgare i Sverige idag? Vilka krav ställs på medborgarskapet och vilka principer hänvisar politiker till när de begränsar eller utökar minoriteters handlingsutrymme?

Sverige har gått från en homogen folkhemskultur till ett pluralistiskt invandrarland under de senaste decennierna. Exemplen på fenomen som både stat och samhälle haft svårigheter att hantera och förhålla sig till är många: hijab och burka, religiösa friskolor, böneutrop, arbetskraftsinvandring och klankultur för att nämna några exempel.

Välkomna till ett Pi-samtal som utforskar synen på svenskhet och vad ett pluralistiskt samhällskontrakt betyder i praktiken. Samtalet hålls på engelska.

Medverkande:
Henrik Dahlquist, doktorand i politisk filosofi i Oxford
Mark S. Weiner, gästprofessor i juridik Uppsala Universitet
Katharina Berndt Rasmussen, doktor i filosofi
Hamid Zafar, rektor på Sjumilaskolans högstadium i Biskopsgården i Göteborg

Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och förläggare Fri Tanke

Pi-samtalen är ett samarbete mellan Fri Tanke, Kungl. Vetenskapsakademien och Kulturhuset i Stockholm. Samtalsserien speglar vetenskapens frontlinjer och vill öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Namnet syftar på det matematiska talet π.

Kontakt

Programkoordinator
program@kva.se

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter