Pi-samtal: Kolesterolet – hjärtats främsta fiende?

Datum: 2019-01-17

Tid: 17:30 - 18:30

Lokal: Kulturhuset Stadsteatern, Under fontänen

Pi-samtalen är en serie diskussioner kring vår tids viktigaste vetenskapliga frågor

Länge stod läkare maktlösa inför hjärt-kärlsjukdomarna. Det fanns inget man kunde göra, till stor del för att man inte visste vad som orsakade dem. Men till slut kom forskarna lösningen på spåren: kolesterolet.

Sänkning av blodets kolesterolhalt har revolutionerat den förebyggande behandlingen av hjärtkärlsjukdomar. Resultatet är att sjukligheten har minskat påtagligt och dödlighet i den här typen av sjukdomar har gått ner drastiskt under de senaste 40 åren.

Ändå tvistas det fortfarande om kolesterolet – varför? Välkomna till ett PI-samtal där vi undersöker kolesterolets roll i utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar: Hur vi kan påverka nivåerna genom livsstilsval och forskningsläget för nästa generations läkemedel. 

Medverkande:

Anders  G Olsson, seniorprofessor i invärtes medicin vid Linköpings universitet och specialist i kardiologi. 
Kenneth Pehrsson, docent och f.d. överläkare med specialistkompetens i internmedicin och kardiologi.
Lena Jonasson, professor och överläkare på Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping.

Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och förläggare Fri Tanke.

Pi-samtalen är ett samarbete mellan Fri Tanke, Kungl. Vetenskapsakademien och Kulturhuset i Stockholm. Samtalsserien speglar vetenskapens frontlinjer och vill öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Namnet syftar på det matematiska talet π.

Kontakt

Programkoordinator
program@kva.se