Pi-samtal: Förnuftets gåta

Datum: 2019-03-07

Tid: 17:30 - 18:30

Lokal: Kulturhuset Stadsteatern, Under fontänen

Pi-samtalen är en serie diskussioner kring vår tids viktigaste vetenskapliga frågor

Är människan förnuftig eller irrationell? Alternativa fakta, kunskapsresistens och relativism tycks tyda på det senare. Teorierna om vår svaghet för kognitiva felslut har populariserats genom Daniel Kahneman och Richard Thaler, som belönats med ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Men stämmer det? Kan det vara så att förnuftets svagheter egentligen är styrkor, utformade för att stärka människan socialt genom att bekräfta det vi redan vet och övertyga andra om att vi har rätt?
Välkomna på ett samtal om förnuftets gåta. Varför tänker vi som vi gör? Har förnuftet rentav spelat ut sin roll?
 
Medverkande:
PC Jersild, läkare och författare
Anna Dreber Almenberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan
Jonas Olofsson, docent i psykologi vid Stockholms Universitet. 
Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och förläggare Fri Tanke
 

Pi-samtalen är ett samarbete mellan Fri Tanke, Kungl. Vetenskapsakademien och Kulturhuset i Stockholm. Samtalsserien speglar vetenskapens frontlinjer och vill öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Namnet syftar på det matematiska talet π.

Kontakt

Programkoordinator
program@kva.se

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter