Pi-samtal: Den vetenskapliga revolutionen

Datum: 2022-04-27

Tid: 17:30 - 18:30

Adress: Götgatan 54 i Stockholm

Lokal: Tranströmerbiblioteket

Pi-samtalen är ett samarbete mellan Fri Tanke och Kungl. Vetenskapsakademien. Samtalsserien speglar vetenskapens frontlinjer och vill öka kunskapen om världen och oss själva.

Vad har den vetenskapliga revolutionen betytt och vilka insikter bör vi ta fasta på i dag? Välkommen till ett samtal med idéhistorikerna Svante Nordin och Hjalmar Fors samt filosofen Folke Tersman.

Den moderna vetenskapen föddes under den vetenskapliga revolutionen på 1600-talet. Dess början brukar ibland markeras med  publiceringen av Francis Bacons Novum Organum (1620). Bacon betonade vikten av att experimentera, av att systematiskt och under kontrollerade former göra observationer, att utsätta teorier och hypoteser för en reell prövning och att inte bara nöja sig med att leta efter ett fåtal bekräftande instanser. Kort sagt, han lade grunden för en vetenskaplig metodik.

Efter Bacon följde Newton, Descartes, Spinoza – och många fler. Tillsammans bidrog filosoferna under 1600-talet till att omdefiniera människans plats i världen och vår självbild.

Kunskap är makt för att tala med Bacon. Vad har den vetenskapliga revolutionen betytt och vilka insikter bör vi ta fasta på i dag?

Medverkande:

Svante Nordin, professor emeritus i idéhistoria
Folke Tersman, professor i praktisk filosofi 
Hjalmar Fors, docent i idé- och lärdomshistoria

Samtalet leds av Christer Sturmark, bokförläggare vid Fri Tanke

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Peter Brandén
Programkoordinator
program@kva.se