PI-Samtal: Big history – från Big Bang till framtiden

Datum: 2018-09-17

Tid: 17:30 - 18:30

Lokal: Kulturhuset, Stockholm

Pi-samtalen är en serie diskussioner kring vår tids viktigaste vetenskapliga frågor

Kan vi förändra vårt sätt att se på världen, universum och vår egen existens genom att betrakta vår historia som en sammanhängande helhet?

Genom att ta ett brett grepp på historien, hela universums 13,8 miljarder år, kan vi få en helt ny förståelse för vår plats i världen. Perspektivet gör det möjligt att knyta samman olika milstolpar – allt från de första stjärnorna och jordens födelse, dinosaurierna och människans uppkomst, till jordbruk, månlandning och globalisering – och få en skymt av framtiden.

Vi står inför antropocen, människans tidsålder, vars konsekvenser vi bara börjat ana. För att hantera framtidens utmaningar behöver världen mer samarbete och en gemensam historia att enas kring.

Konceptet ”Big history” är skapat av historikern David Christian, som tillsammans med Bill Gates grundat The Big History Project, i syfte att förmedla ett tvärvetenskapligt perspektiv på världen. I november presenterar Fri Tanke den svenska översättningen av David Christians bok Berättelsen om allt (Origin Story).

Se David Christian i ett samtal med historikerna Arne Jarrick och Åsa Karlsson samt professorn i teoretisk fysik Ulf Danielsson om universums början, jordens framtid, och allt däremellan.

Medverkande

David Christian, professor i historia och medskapare av Big history Project
Åsa Karlsson, fil. dr i historia och huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon
Arne Jarrick, professor i historia
Ulf Danielsson, professor i fysik

Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och förläggare på Fri Tanke förlag.

PI-samtalen är ett samarbete mellan Fri Tanke, Kungl. Vetenskapsakademien och Kulturhuset i Stockholm. Samtalsserien speglar vetenskapens frontlinjer och vill öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Namnet syftar på det matematiska talet π.