Pi-samtal: Bara en teori? Om evolutionsteorin och arvet efter Darwin

Datum: 2022-03-22

Tid: 18:00 - 19:00

Adress: Götgatan 54 i Stockholm

Lokal: Tranströmerbiblioteket

Pi-samtalen är ett samarbete mellan Fri Tanke och Kungl. Vetenskapsakademien. Samtalsserien speglar vetenskapens frontlinjer och vill öka kunskapen om världen och oss själva.

Vad är en människa och var kommer vi ifrån? Under mänsklighetens historia har teorierna om vårt ursprung varierat – från den grekiska mytologin till Bibelns skapelseberättelse. Sen kom Charles Darwin.

Under 1800-talets andra hälft revolutionerade Darwin uppfattningen om vårt ursprung genom att introducera de tankegångar som skulle leda fram till evolutionsteorin. Evolutionsbiologer har under drygt 150 år utvecklat Darwins modell och förfinat vår kunskap om arternas utveckling, inte minst inom genetiken. Evolutionen står sig vetenskapligt ytterst stark, samtidigt som den är ifrågasatt eller till och med tabu i vissa sammanhang. 

Var står evolutionsbiologin idag? Vad vet vi idag som Darwin inte visste? Vilka frågor finns kvar att besvara?


Medverkande:

Farshid Jalalvand, mikrobiolog och kulturskribent
Mats Björklund, professor emeritus i zooekologi vid Uppsala universitet
Hanna Johannesson, professor i evolutionär genetik vid Uppsala Universitet

Samtalet leds av Christer Sturmark, bokförläggare vid Fri Tanke

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Peter Brandén
Programkoordinator
program@kva.se