Pi-samtal: Aristoteles

Datum: 2019-02-19

Tid: 17:30 - 19:30

Lokal: Medelhavsmuseet, Stockholm

Pi-samtalen är en serie diskussioner kring vår tids viktigaste vetenskapliga frågor

Aristoteles (384–322 f.v.t) har antagligen haft större inflytande på vår filosofiska och vetenskapliga utveckling än någon annan enskild tänkare i historien. Han lade grunden för både filosofiska, naturvetenskapliga och humanistiska forskningsfält: fysik, retorik, statskunskap, logik, biologi och dramaturgi. Hans vetenskapliga metod, att granska föregångares åsikter såväl som den allmänna meningen, och genom kombinationer av logiska argument och empiriska iakttagelser vederlägga eller bevisa riktigheten i andras och egna uppfattningar, håller än idag.

Välkomna på ett samtal om Aristoteles arv: Varför är han fortfarande aktuell idag?

Efter samtalet öppnas för Filosoficafé med tema Aristoteles.

Medverkande:

Nils Uddenberg, professor i psykiatri och empirisk livsåskådningsforskning
Charlotta Weigelt, lektor och docent vid filosofiämnet vid Södertörn
Torbjörn Elensky, författare, kulturjournalist och översättare
Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet

Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och förläggare Fri Tanke

Pi-samtalen är ett samarbete mellan Fri Tanke och Kungl. Vetenskapsakademien. Samtalsserien speglar vetenskapens frontlinjer och vill öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Namnet syftar på det matematiska talet π.

Kontakt

Programkoordinator
program@kva.se

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter