Pi-samtal: Alternativmedicinens verkan och biverkan

Datum: 2018-03-28

Tid: 17:30 - 18:30

Lokal: Kulturhuset, Stockholm

Pi-samtalen är en serie diskussioner kring vår tids viktigaste vetenskapliga frågor.

Varför lockas så många av komplementär och alternativ medicin, trots att många behandlingar saknar vetenskapligt stöd? Industrin för preparat som påstås kunna förbättra hälsa eller träningseffekter har också vuxit sig stark och omsätter årligen flera miljarder kronor, trots att medlen kan vara hälsovådliga. Så varför spelar vetenskapligt stöd en begränsad roll i valet av produkter som ska förbättra vår hälsa? Vad har den etablerade hälso- och sjukvården att lära av komplementär och alternativ medicin? Hur stor roll spelar placebo i behandlingar som påverkar vår hälsa?

Medverkande

Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet och 3:e vice preses av Kungl. Vetenskapsakademien.

Maria Ahlsén, Medicine Doktor i fysiologi, biokemist och leg. kostrådgivare.

Mats Lekander, professor i hälsopsykologi vid Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet.

Arrangör

Kungl. Vetenskapsakademien, Fri Tanke och Kulturhuset Stadsteatern