Utmaningar inom klimatforskningen: från Asiens bruna moln till Arktis permafrost

Datum: 2023-06-14

Tid: 18:00 - 19:00

Adress: Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4 A, Stockholm

Lokal: Beijersalen

Sista anmälningsdatum: 2023-06-14 19:00

Akademiföreläsning med Örjan Gustafsson, Kungl. Vetenskapsakademien.


Det pågår en drastisk klimatuppvärmning med storskaliga effekter. Vi kan påverka utvecklingen genom att minska utsläppen rejält, men utöver det finns det fortsatt områden inom klimatforskningen där det råder stora osäkerheter, vilket i längden kan leda till obehagliga överraskningar. Dit hör tinande permafrost och kollapsande metanhydrater. Om dessa, det globala kolkretsloppets sovande jättar, bryskt skulle vakna upp – hur påverkar det klimatet och vår förmåga att nå uppsatta klimatmål?
Utöver koldioxid släpps det ut enorma mängder luftföroreningar. Denna brygd av gaser och partiklar kan leda till antingen ökande eller minskande klimatuppvärmning. Nedstängningen i Indien under covid-19 medförde exempelvis minskade utsläpp och renare luft – men vad hände med klimatet, utan luftföroreningarna? 

Örjan Gustafsson
är professor i biogeokemi vid Stockholms universitet och doktorerade 1997 vid Massachusetts Institute of Technology, MIT, i Cambridge, USA. Han leder klimatvetenskaplig forskning som omfattar såväl observationer av atmosfären över Indien och Kina som havsexpeditioner i ryska Arktis. Örjan Gustafsson har etablerat den tvärvetenskapliga kursen Climate Change Solutions: Bending the Curve. Han är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien.

Läs mer om Örjan Gustafsson forskning ”Mätningar avslöjar luftföroreningars påverkan på klimat och hälsa i södra Asien”>

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Föranmälan krävs. Obs, anmäl dig endast om du vill komma och se föreläsningen på plats. Vi kommer också livesända föreläsningen på den här webbsidan, se ovan. För att titta på streamen behövs ingen anmälan.

Foto: Eva Dalin

Under 2023 kommer Vetenskapsakademiens återkommande Akademiföreläsningar att ha temat ”Hållbarhet”

När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i 
Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se