Svante Pääbo: Om neandertalare och hur de lever vidare idag

Datum: 2019-03-11

Tid: 18:00 - 19:00

Adress: Lilla Frescativägen 4A Stockholm

Lokal: Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien

Öppen Akademiföreläsning med Professor Svante Pääbo, Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi i Leipzig, Tyskland. 

Se mer video från Akademien på vår YouTube-kanal

Svante Pääbo har utvecklat tekniker för att studera gammalt DNA sedan sin tid som doktorand i Uppsala. Hans forskargrupp i Leipzig är mest känd för att ha sekvenserat neandertalares genom. De har också upptäckt Denisova-människan, en utdöd människoform i Asien. Analyser av neandertalarnas och Denisova-människan genom har visat att de bidragit genetiskt till alla nu levande människor som har sina genetiska rötter utanför Afrika. Svante Pääbo kommer att beskriva dessa arbeten och vad vi idag vet om vilka funktionella och medicinska konsekvenser genetiska bidrag från dessa utdöda människoformer har idag.

Svante Pääbo är direktör vid Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi i Leipzig, Tyskland. Han har mottagit ett flertal vetenskapliga priser och är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.

Föreläsningen är en del av en serie öppna föreläsningar på Kungl. Vetenskapsakademien våren 2019.

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Föranmälan krävs ej. Begränsat antal platser.

Kontakt

Programkoordinator
program@kva.se

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter