Ojämlik hälsa – nya insikter kring prevention och styrning

Datum: 2022-11-15

Tid: 10:00 - 17:00

Adress: Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, 114 18 Stockholm, Sverige

Lokal: Beijersalen

Sista anmälningsdatum: 2022-11-03 23:55

Trots att vi lever i en välfärdsstat och har tillgång till modern medicin består ojämlikheten i hälsa i Sverige. Skillnaden i livslängd mellan hög- och lågutbildade är för närvarande cirka sex år och ökande, och socioekonomisk bakgrund påverkar risken att drabbas av sjukdom. Ojämlikheten i hälsa har uppmärksammats av såväl forskning som politik. Sverige har deklarerat att man vill minska klyftorna inom en generation. Det kan tyckas svårt, men vilka är lösningarna? Dagens symposium, som fokuserar på nya insikter kring prevention och styrning, vill bidra till att finna en väg framåt. 

På förmiddagen presenteras aktuella studier om ojämlik hälsa i såväl allmän fysisk status som i hjärtkärlsjukdomar, livmoderhalscancer och covid-19. Nya forskningsrön understryker situationens allvar, men även ljusglimtar utlovas.

På eftermiddagen redogör Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för statens och regionernas styrsystem för prevention. Vi får också ta del av lärdomar på kommunal nivå om hur civilsamhället kan involveras i preventivt arbete. Eftermiddagspassets sista föredrag diskuterar de medicinska professionernas ansvar och möjligheter.

Dagen avrundas med ett panelsamtal kring hur det skulle kunna bli enklare att leva hälsosamt och samtidigt minska olika klyftor i hälsa. 

Symposiet anordnas av Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för hälsofrågor i samarbete med Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Folkhälsomyndigheten och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

Symposiet vänder sig främst till de som arbetar med, eller intresserar sig för hälsofrågor och för våra möjligheter att påverka dessa genom bättre forskning, sociala reformer och individuella beteendeförändringar.

Preliminärt program

10.00
Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Hans Ellegren hälsar välkommen

10.05
Inledning

Moderator Eva Krutmeijer

10.10
Ojämlik hälsa – bakgrund (förinspelat öppningsanförande)
Professor Olle Lundberg, Stockholms universitet, tidigare ordförande i kommissionen för jämlik hälsa

TEMA 1: NYA INSIKTER

10.25
Sociala ojämlikheter i hjärtkärlsjukdomar

Professor Annika Rosengren, Göteborgs universitet

10.55
Kondition och hälsa – ojämlikhet och försämring bland de förvärvsarbetande

Docent Elin Ekblom Bak, Gymnastik- och idrottshögskolan

11.25
Ojämlikhet i cervixcancer

Professor Joakim Dillner, Karolinska Institutet

11.55
Sociala ojämlikheter i covid-19

Fil.dr. Olof Östergren, Stockholms universitet

12.30-13.30
Lunch 

TEMA 2: MINSKAD OJÄMLIKHET

13.30
Strukturer för styrning och prevention på nationell nivå
Docent Karin Engström, Folkhälsomyndigheten

14.00
Strukturer för styrning och prevention i Region Stockholm

Med.dr. Anton Lager, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm

14.30
Prevention i en kommun – lärdomar från Malmökommissionen
Projektledare Tom Roodro, Stadskontoret, Malmö stad

15.00
Hälso- och sjukvårdens ansvar och möjligheter

Professor emerita Margareta Kristenson, Linköpings Universitet

15.30 -16.00
Kaffe

16.00
Paneldiskussion: Hur blir det enklare att leva hälsosamt? Och att samtidigt minska hälsoklyftorna? 
I diskussionen deltar
Göran Hägglund, tidigare socialminister, Carolina Klüft, verksamhetschef
Generation Pep, Per Molander, tekn.dr., tidigare generaldirektör, samt Anja
Nordenfelt, verksamhetschef och grundare Mamma United.

16.55
Avslutning

Professor Jan Nilsson, Lunds universitet, ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för hälsofrågor

Abstracts>

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Föranmälan krävs. Vänligen ange allergier eller önskemål om specialkost i anmälningsformuläret.

Obs, anmäl dig endast om du vill komma och se föreläsningen på plats. Vi kommer också livesända föreläsningen på den här webbsidan, samt på startsidan www.kva.se. För att titta på streamen behövs ingen anmälan.


När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se