Anna Wedell: Ny teknik revolutionerar diagnostik och behandling av ärftliga sjukdomar

Datum: 2020-02-12

Tid: 18:00 - 19:00

Adress: Frescativägen 40, Stockholm

Lokal: Stora Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet

Akademiföreläsning med professor Anna Wedell.

Diagnostiken av ärftliga sjukdomar genomgår just nu en revolution, tack vare tekniksprång som gör det möjligt att snabbt och till rimlig kostnad analysera hela den mänskliga arvsmassan. De nya teknikerna genererar stora datamängder och ställer krav på nya arbetssätt, med integrering av klinisk medicin, teknikutveckling och basal experimentell forskning. Möjligheterna är stora då nya patientgrupper tidigt kan få rätt diagnos och behandling, och ny kunskap om basala sjukdomsmekanismer kan uppnås. För att dra maximal nytta av den snabba utvecklingen för så många patienter som möjligt behöver dock nya strukturer utvecklas, för att möjliggöra de nödvändiga gränsöverskridande samarbetena.

Anna Wedell är professor i medicinsk genetik, Karolinska Institutet, samt överläkare och chef för Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset. Hon var Clinical Director vid Science for Life Laboratory, Stockholm 2010-2013. Wedell är ledamot av Nobelkommittén för fysiologi eller medicin, var dess ordförande 2016-2018, och är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Peter Brandén
Programkoordinator
program@kva.se