Nollutsläpp från byggnader – för klimatet och hälsan

Datum: 2023-04-25

Tid: 13:00 - 17:00

Adress: Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Lokal: Beijersalen

Platser kvar: 53

Sista anmälningsdatum: 2023-04-17 23:55

Byggnader och byggd miljö har en stor inverkan på klimatförändringen dels genom den energi som behövs för värme, kylning och ventilation, dels genom de utsläpp som uppstår vid byggandet och framställning av olika byggnadsmaterial. European Academies Science Advisory Council (EASAC) presenterade 2021 rapporten Decarbonisation of buildings: for climate, health and jobs för att ge en vetenskaplig belysning av denna inverkan. Rapporten har tagits fram av en grupp europeiska experter och innehåller en analys av byggnaders klimatpåverkan samt rekommendationer för att minska dessa. Inomhusklimatets betydelse för hälsa och välbefinnande behandlas också i rapporten.

Vid seminariet kommer arbetsgruppens ordförande, Brian Norton, att ge en sammanfattande presentation av rapporten. De två svenska medlemmarna av arbetsgruppen, Maria Nilsson och Tove Malmqvist Stigell, presenterar sina specialområden i rapporten. Åsa Lindell, som är nationell projektledare för klimatomställning på Byggföretagen, kommer att rapportera hur den svenska byggbranschen arbetar med klimatomställningen.

Program

13.00
Inledning

Göran Andersson, Kungl. Vetenskapsakademien

13.10
Decarbonisation of buildings: for climate health and jobs
Brian Norton,
Technical University Dublin, Irland. Digital föreläsning.


14.00
Klimatförändringen,
hälsa och aspekter på den byggda miljön

Maria Nilsson, Umeå universitet

14.30
Kaffe

15.00
Referens-
och gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan

Tove Malmqvist Stigell, KTH


15.50
Klimatomställningen
i den svenska byggbranschen

Åsa Lindell, Byggföretagen

16.40
Avslutande
diskussion

Moderator:
Göran Andersson, Kungl. Vetenskapsakademien

17.00
Slut

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Föranmälan krävs. Obs, anmäl dig endast om du vill komma och se föreläsningen på plats. Vi kommer också livesända föreläsningen på den här webbsidan. För att titta på livesändningen behövs ingen anmälan.


När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i 
Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se