Myter och ”sanningar” om vuxen språkinlärning och flerspråkighet

Datum: 2022-09-14

Tid: 18:00 - 19:00

Adress: Lilla Frescativägen 4A, 114 18 Stockholm, Sverige

Lokal: Beijersalen

Sista anmälningsdatum: 2022-09-13 23:00

Akademiföreläsning med Marianne Gullberg, Kungl. Vetenskapsakademien

Språkinlärning och flerspråkighet är en central del av vår vardag. Vi har alla erfarenhet av att lära oss nya språk och många använder dagligen olika språk för arbete, nöjen, religionsutövning, o.s.v. Denna föreläsning behandlar och punkterar några vanliga “sanningar” om inlärning och flerspråkighet. Är det sant att vuxna är dåliga inlärare (och sämre än barn)? Är vuxna hjärnor mindre mottagliga för språkinlärning? Beror vuxnas bristande framgång på modersmålet? Spelar det någon roll vilka språk som är inblandade (t.ex. lika/olika)? Är flerspråkighet en belastning?

Marianne Gullberg är professor i psykolingvistik vid Lunds universitet. Hennes forskning handlar om relationen mellan språk, tanke och hjärna med fokus på språkinlärning och flerspråkighet, språkbruk i realtid, och språkets multimodala natur (samspelet tal och gest). Marianne är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.

Fotograf: Nadia Frantsen

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Föranmälan krävs.

Obs, anmäl dig endast om du vill komma och se föreläsningen på plats. Vi kommer också livesända föreläsningen på den här webbsidan, se ovan. För att titta på streamen behövs ingen anmälan.

Livesändningen startar först kl. 18.10

När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se