March for Science

Datum: 2018-04-14

Tid: 14:00 - 15:30

Lokal: Norrmalmstorg, Stockholm

March for Science  är en manifestation för vetenskapen.

Hur vet du det?

Den 14 april 2018 är det dags att manifestera för vetenskap igen, globalt under parollen Science Marches On. I Sverige är det valår och för att uppnå manifestationens mål arbetar vi vidare med att öka kunskapen bland svenska politiker och allmänheten om vad vetenskap är, hur forskning går till, hur olika forskningsrön kan värderas och varför forskningsbaserad kunskap behövs som beslutsunderlag och för en positiv samhällsutveckling. Målet är att vetenskapliga fakta ska lyftas fram mer än tidigare när politiska förslag debatteras under valåret 2018.

Utgångspunkten är en enkel men slagkraftig fråga: Hur vet du det? som alla kan ställa till beslutsfattare, medmänniskor och sig själva.
 
Läs mer på kampanjsajten Hurvetdudet.nu