Människan är av naturen ett politiskt djur

Datum: 2018-09-12

Tid: 18:00 - 19:00

Adress: Lilla Frescativägen 4A Stockholm

Lokal: Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien

Öppen Akademiföreläsning med Professor Sven Oskarsson, Uppsala universitet. Föreläsningen arrangeras av Akademiens klass samhällsvetenskaper.

Studiet av hur vi formas som sociala och politiska varelser är förmodligen det tyngsta fundament som samhällsvetenskaperna vilar på. Varför är vissa människor mer högutbildade, mer välbetalda, hälsosammare och friskare, mer politiskt engagerade eller i allmänhet lyckligare än andra? Att förstå ursprunget till sådana sociala, politiska och ekonomiska skillnader och ojämlikheter mellan människor ligger till grund för en stor mängd frågeställningar vi är intresserade av som samhällsvetare. Jag kommer i denna föreläsning att diskutera min och andras forskning i anslutning till dessa frågeställningar med särskilt fokus på hur genetiska och sociala faktorer påverkar individers politiska engagemang.

Sven Oskarsson är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Hans forskning handlar om hur politiska, sociala och ekonomiska preferenser och beteenden påverkas av både arv och miljö. På basis av svenska registerdata har han i ett antal studier visat att såväl genetiska som sociala faktorer påverkar hur vi fungerar som politiska, ekonomiska och sociala varelser.

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Föranmälan krävs ej.

Kontakt

Programkoordinator
program@kva.se

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter