Pernilla Wittung-Stafshede: Kvinnliga professorer – varför så få och vem bryr sig?

Datum: 2019-09-11

Tid: 18:00 - 19:00

Adress: Lilla Frescativägen 4A Stockholm

Lokal: Kungl. Vetenskapsakademien

Varför finns det så få kvinnliga professorer vid svenska universitet och högskolor? I sin föreläsning berättar professor Pernilla Wittung-Stafshede om den diskriminering som kvinnor möter inom den akademiska världen och om vad forskningen säger om bristen på jämställdhet.

Se mer video från Akademien under kva.se/video

Sverige betraktas som ett av världens mest jämlika länder. Men andelen kvinnliga professorer på våra universitet och högskolor är låg (genomsnittet är 29 procent). Som kvinnlig forskare eller professor möter man fortfarande diskriminering och förutfattade meningar vid svenska universitet och högskolor, precis som i övriga världen. Ojämställdhet inom akademin är inte begränsat till subjektiva incidenter, utan det finns en mängd vetenskapliga studier som bevisar faktiska snedvridningar. Denna föreläsning kommer adressera de vanligaste kommentarerna som dyker upp då man pratar om jämställdhet inom akademin och visa, med stöd av vetenskaplig fakta, att dessa åsikter är felaktiga. Föreläsningen kommer också lyfta fram vikten av förändring och hur vi tillsammans kan åstadkomma detta.

Pernilla Wittung-Stafshede är professor vid Chalmers tekniska högskola. Hon leder en forskargrupp som fokuserar på metallproteiner och felveckning. Pernilla har tidigare arbetat som professor i USA i tio år vid universiteten Tulane (New Orleans) och Rice (Houston), samt, de följande sju åren, vid Umeå universitet innan hon kom till Chalmers år 2015. Pernilla Wittung-Stafshede har publicerat mer än 230 forskningsartiklar och är medlem i Vetenskapsakademiens klass för kemi.

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Föranmälan krävs, begränsat antal platser.

Kontakt

Peter Brandén
Programkoordinator
program@kva.se

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter