Kleindagarna

Datum: 2018-06-07 00:00 - 2018-06-09 00:00

Adress: Institut Mittag-Leffler

Lokal: Auravägen 17, Djursholm

Tre gånger per år samlas ett tjugotal matematiklärare från gymnasiet tillsammans med professorer och högskolelärare i matematik på världsledande Institut Mittag-Leffler utanför Stockholm. Under tre inspirerande dagar ska de tillsammans utveckla och planera morgondagens matematiklektioner för gymnasiet.

Syftet med Kleindagarna är att överbrygga glappet mellan gymnasiet och högskolan genom att skapa insikt om varandras matematiska synsätt och undervisningssituation. Genom att kombinera gymnasielärarnas pedagogiska expertis med högskolematematikernas fördjupade ämneskunskaper är Kleindagarna ett uppskattat utvecklingstillfälle med målsättningen att skapa lektioner som ger genomslag direkt i klassrum runtom i Sverige.

Arrangör: Svenska Kommittén för Matematikutbildning (SKM), Svenska Nationalkommittén för Matematik (KVA), Institut Mittag-Leffler. 

Kleindagarna finansieras av Brummer & Partners.