Kan klassisk logik vara ogiltig?

Datum: 2023-01-14

Tid: 16:00 - 17:00

Adress: Digitalt via Zoom, länk nedan

Digital föreläsning av Prof. John Cantwell, KTH, med anledning av Världslogikdagen den 14 januari. Programmet modereras av Tor Sandqvist, KTH.

John Cantwell kommer att diskutera tre sätt på vilket man kan ifrågasätta de logiska principer som man förknippar med klassisk logik. Det första sättet handlar om tillämpningen av klassiska principer. Det andra sättet handlar om att peka på potentiellt djupa filosofiska problem. Det tredje sättet handlar om det problematiska som uppstår när den klassiska logikens principer tolkas som giltiga för naturliga språk. John kommer att argumentera för att två av dessa inte utgör något djupt hot mot klassisk logik.

Föreläsningen är digital, via Zoom, och äger rum 14 januari kl
16. Länk till föreläsningen>

Föreläsningen arrangeras av Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi i samarbete med RJ programmet ”Knowledge Resistance: Causes, Consequences, and Cures”.

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se