Martin Jakobsson: Kampen mellan havet och Grönlandsisen i ett varmare klimat

Datum: 2020-01-15

Tid: 18:00 - 19:00

Adress: Frescativägen 40, Stockholm

Lokal: Stora Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet

Akademiföreläsning – resultat och berättelser från “Ryder 2019 Expedition” med isbrytaren Oden; Explorers Club Flag Expedition #51.  

Sensommaren 2019 blev isbrytaren Oden det första fartyget som tog sig in i den outforskade Sherard Osbornfjorden där Ryderglaciären dränerar en stor del av Grönlandsisen. Glaciären är en av tre på Grönland som har en större flytande istunga kvar. Expeditionen undersökte orsaker till förändringar av Ryderglaciären, bland annat om varmare havsvatten tränger in och påverkar glaciären. På nordvästra Grönland är berggrunden under inlandsisen nedtryckt under havets nivå. Isen blir därför känslig för inflöde av varmare havsvatten. Hur smältning och kalvning av isberg utvecklas i dylika känsliga områden utgör den största osäkerheten i prognoser över den globala havsnivåhöjningen i ett varmare klimat.

Martin Jakobsson är professor i marin geologi och geofysik vid Stockholms universitet. Hans forskning inkluderar utvecklingen av de stora isarna i Arktis och Antarktis. Han har deltagit och lett många marina expeditioner till Arktis och Antarktis, varav tre till Nordpolen. Martin invaldes 2012 som ledamot av Kungl. Vetenskapsakademin och var 1:e vice preses mellan 2016 och 2019.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Peter Brandén
Programkoordinator
program@kva.se