Jordens resurser – en inspirationsdag för lärare

Datum: 2018-03-01

Tid: 09:30 - 15:00

Adress: Karlshamn

Lokal: Kreativum Science Center

Välkommen till en avgiftsfri inspirationsdag för gymnasielärare i samband med Utställningen Unga forskare.

I samverkan mellan Kungl. Vetenskapsakademien, Utställningen Unga Forskare och Kreativum Science Center hälsar vi dig, gymnasielärare, välkommen till en inspirationsdag för lärare där forskare berättar om det senaste inom forskningen på temat Jordens resurser. Unga Forskare berättar även om en rad verktyg som syftar till att avlasta lärare och hjälpa elever att åstadkomma bättre projektarbeten, känna ökad inspiration och motivation och nå eller överträffa målen för gymnasiearbetet och de naturvetenskapliga och tekniska ämnena.

Inspirationsdagen i Karlshamn äger rum mellan kl 9.30 och 15.00 den 1 mars 2018 på Kreativum Science Center i samband med semifinalen av Utställningen Unga Forskare. 

Inspirationsdagen finansieras av Kjell och Märta Beijers Stiftelse.

Program