John Hassler: Klimat, klimatpolitik och ekonomi

Datum: 2023-01-11

Tid: 18:00 - 19:00

Adress: Lilla Frescativägen 4A, 114 18 Stockholm, Sverige

Lokal: Beijersalen

Sista anmälningsdatum: 2023-01-09 23:59

Klimatet förändras på grund av utsläpp av växthusgaser. Men vilken politik krävs för att stoppa denna utveckling? Hur stor är egentligen den samhällsomvandling som krävs för en övergång till klimatneutralitet? Krävs ett nytt ekonomiskt system utan ekonomisk tillväxt? Gör politikerna tillräckligt i Sverige, EU och i världen? John Hassler är makroekonom på Institutet för Internationell Ekonomi vid Stockholms universitet. Under ett drygt decennium har hans forskningsfokus varit klimatekonomi. Han bygger globala modeller för det långsiktiga samspelet mellan klimat och ekonomi. Modellerna används för att studera vilken klimatpolitik som fungerar, vilken som inte gör det och vad som händer om fel politik införs. Utifrån sin egen och andras forskning analyserar han frågor som de som ställts ovan.

John Hassler är professor i nationalekonomi på Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Han doktorerade 1994 vid MIT, Cambridge, USA och har publicerat forskning om bland annat klimatfrågan i de mest prestigefyllda internationella ekonomitidskrifterna. Han är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien och sedan 2009 ledamot av Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Han har varit ordförande i Finanspolitiska rådet och är ordförande i AP7:s klimatpolitiska råd.

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Föranmälan krävs. Obs, anmäl dig endast om du vill komma och se föreläsningen på plats. Vi kommer också livesända föreläsningen på den här webbsidan, se ovan. För att titta på streamen behövs ingen anmälan.

Foto: Emil Fagander

Under 2023 kommer Vetenskapsakademiens återkommande Akademiföreläsningar att ha temat ”Hållbarhet”


När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i 
Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se