Integration bland unga – ett mångdimensionellt perspektiv

Datum: 2024-06-04

Tid: 18:00 - 19:00

Adress: Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Lokal: Beijersalen

Sista anmälningsdatum: 2024-06-04 17:00

Akademiföreläsning med Carina Mood och Jan O. Jonsson, Kungl. Vetenskapsakademien.

Bland unga idag har mer än var fjärde utländsk bakgrund. Integrationen i denna grupp är en stor fråga i samhällsdebatten, alltför ofta med ett fokus på enstaka utfall som till exempel gymnasiebehörighet eller kriminalitet. Men integration är ett mångdimensionellt fenomen. I den här föreläsningen ger Jan O. Jonsson och Carina Mood en helhetsbild som innefattar utbildning, jobb, sociala band, attityder, välbefinnande med mera. Unga med utländsk bakgrund är, tvärtemot vad många tror, stora framtidsoptimister och den socioekonomiska integrationen är förhållandevis snabb. Det är längre till integration när det gäller sociala och kulturella dimensioner, där religiositeten är en vattendelare.

Carina Mood är professor i sociologi vid SOFI, Stockholms universitet, och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier. Hon forskar bland annat om integration, levnadsnivå och intergenerationella samband. Hon är en av projektledarna för den svenska Levnadsnivåundersökningen.

Jan O. Jonsson är professor i sociologi vid SOFI, Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier, samt Official Fellow vid Nuffield College, Oxford. Hans forskning rör främst social stratifiering, främst studier av ojämlikhet i utbildning och social rörlighet, samt ungas integration och levnadsvillkor. Carina Mood och Jan O. Jonsson är ledamöter av Kungl. Vetenskapsakademien.

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Föranmälan krävs. Obs, anmäl dig endast om du vill komma och se föreläsningen på plats. Vi kommer också livesända föreläsningen på den här webbsidan
. För att titta på sändningen behövs ingen anmälan.

Fotograf: Sara Moritz

När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se