Ingvar Lindqvistdagen 2019

Datum: 2019-04-02

Tid: 13:00 - 18:00

Adress: Lilla Frescativägen 4A

Lokal: Kungl. Vetenskapsakademien, Beijersalen

Varje år delar Vetenskapsakademien ut fyra priser till lärare som genom entusiasm, nya idéer och engagerande arbete väcker elevers intresse för matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och NO. Priset har fått sitt namn efter Akademiens tidigare preses Ingvar Lindqvist, som tog initiativ till flera akademiaktiviteter med syfte att visa på lärarnas viktiga roll i samhället.  Ett arrangemang under Akademidagarna 2019

Anna-Lena Ekström, Vänge skola i Uppsala, pristagare i NO

Se de andra föreläsningarna från Ingvar Lindqvistdagen på vår YouTube-kanal

Årets lärarpristagare

Under Ingvar Lindqvistdagen berättar pristagarna om sitt pedagogiska arbete. Vi får också lyssna till spännande föreläsningar om bland annat forskningsfronterna inom några av prisets ämnesområden.

Föreläsare:

Camilla Christensson, Katedralskolan i Lund, pristagare i kemi
Lligo Matson, Renforsskolan i Vindeln, pristagare i matematik
Anna-Lena Ekström, Vänge skola i Uppsala, pristagare i NO
Erik Waltersson, Europaskolan i Strängnäs, pristagare i fysik
Gesa Weyhenmeyer, Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet
Francisco de Lacerda, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet
Jenny Jansson, Västerbergslagens utbildningsförbund i Ludvika, tidigare lärarpristagare

Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne finansieras av Kjell och Märta Beijers Stiftelse. Priset har fått sitt namn efter akademiens tidigare preses Ingvar Lindqvist, som tog initiativ till flera akademiaktiviteter med syfte att visa på lärarnas viktiga roll i samhället. Priset utdelas sedan 1991 genom Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor.

Inbjudan som pdf
Program

Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne finansieras av Kjell och Märta Beijers Stiftelse och Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för att utse pristagare och att dela ut priset.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Programkoordinator
program@kva.se