Ingvar Lindqvistdagen 2018

Datum: 2018-04-11

Tid: 13:00 - 18:00

Adress: Lilla Frescativägen 4A Stockholm

Lokal: Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien

Varje år delar Vetenskapsakademien ut fyra priser till lärare som genom entusiasm, nya idéer och engagerande arbete väcker elevers intresse för matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och NO. Priset har fått sitt namn efter Akademiens tidigare preses Ingvar Lindqvist, som tog initiativ till flera akademiaktiviteter med syfte att visa på lärarnas viktiga roll i samhället.  Ett arrangemang under Akademidagarna

Under Ingvar Lindqvistdagen 2018 berättar pristagarna om sitt pedagogiska arbete. Åhörarna får även lyssna till spännande föreläsningar om forskningsfronterna inom några av prisets ämnesområden. 

Föreläsare:
Fredrik Nilsson, Lugnets gymnasium, Falun (pristagare i matematik)
Henrik Mickos, Tibble gymnasium, Täby  (pristagare i kemi)
Erika Sundelin, Björknäsgymnasiet, Boden  (pristagare i biologi)
Hans Erkhammar, Bagarmossens skola, Stockholm  (pristagare i NO)
Britt-Marie Sjöberg, Stockholms universitet, ledamot av akademiens klass för biologiska vetenskaper
Stefan Buijsman
, Stockholms universitet
 
Deltagandet är kostnadsfritt, men föranmälan krävs. 

Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne finansieras av Kjell och Märta Beijers Stiftelse och Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för att utse pristagare och att dela ut priset.

Program

Kontakt

Programkoordinator
program@kva.se