Webbinarium: Infångning av koldioxid – var står tekniken?

Datum: 2020-11-04

Tid: 15:00 - 16:30

Lokal: Digitalt via Zoom

Arrangörer: Kungl. Vetenskapsakademien och Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare (Rifo). Seminariet sänds live via Zoom. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under föreläsningarna.

Utsläpp av växthusgaser har ökat under de senaste decennierna trots internationella överenskommelser om att minska utsläppen (Parisavtalet m.fl.). Sverige har antagit målet om att nå nettonollutsläpp år 2045. Det är ett ambitiöst mål som innebär att utsläpp av koldioxid minus åtgärder för att ta upp detsamma skall vara noll. Ett samhälle helt utan utsläpp av koldioxid är det få som tror vi kan åstadkomma vilket innebär att så kallade negativa emissioner utgör en förutsättning. Detta seminarium syftar till att belysa var tekniken står för att fånga in och lagra växthusgaser, hur Sveriges förutsättningar för lagring ser ut, och hur energisystemet i allmänhet kan ställas om till minskad påverkan på klimatet. Grundfrågan är hur mycket negativa emissioner som behövs för att vi skall klara Sveriges klimatmål.

Program

Välkomsthälsning
Betty Malmberg, riksdagsledamot, ordförande Rifo

Introduktion: Infångning av koldioxid – var står tekniken?
Martin Jakobsson, professor maringeologi och geofysik, Stockholms universitet och ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien

Negativa emissioner, en förutsättning för att nå Parisavtalet?
Markku Rummukainen, professor i klimatologi, Lunds universitet

Tekniken för avskiljning, transport och lagring av koldioxid (CCS) – möjligheter och utmaningar
Filip Johnsson, professor i energiteknik, Chalmers tekniska högskola

Geologiska förutsättningar för koldioxidlagring i Sverige
Gry Møl Mortensen, Statsgeolog, Sveriges Geologiska Undersökning

Kolsänkor med bioenergi: mark, vegetation och biokol
Cecilia Sundberg, docent och lektor i bioenergisystem, SLU och KTH

Deltagandet är kostnadsfritt, men kräver registrering

När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Peter Brandén
Programkoordinator
program@kva.se