Immunceller i krig och fred

Datum: 2024-01-17

Tid: 18:00 - 19:00

Adress: Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Lokal: Beijersalen

Sista anmälningsdatum: 2024-01-17 17:00

Akademiföreläsning med Mia Phillipson, Kungl. Vetenskapsakademien.

Immunsystemets celler cirkulerar i blodbanan och finns utspridda i kroppens alla organ sedan födseln. Dessa immunceller är avgjort livsviktiga för att skydda kroppen mot angrepp i form av bakterier eller virusinfektioner, såväl som för att identifiera och döda tumörer. Men de besitter även andra viktiga funktioner, och nyare forskning har funnit att de är oumbärliga vid exempelvis organutveckling eller läkning av olika skador. Att kartlägga dessa funktioner är viktigt då ökad kunskap kan resultera i nya sätt att behandla sjukdomar, exempelvis i form av immunoterapier för att läka sår i hud eller i slemhinnor. Föredraget går igenom vad vi idag vet om det medfödda immunsystemet, och hur immuncellerna kan stimuleras till att läka skada.

Mia Phillipson är professor i fysiologi vid Uppsala Universitet, samt co-director för SciLifeLab. Hennes forskning handlar om immunsystemets celler och hur de bidrar till både sjukdomsutveckling och läkning av lika skador. Hon har bland annat utvecklat immunoterapier som stimulerar sårläkning genom att genetiskt modifiera bakterier att producera immunoaktiva ämnen i såret. Mia har medgrundat företaget Ilya Pharma som nu testar dessa bakterier i en klinisk studie för patienter med diabetiska fotsår. Mia är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Föranmälan krävs. Obs, anmäl dig endast om du vill komma och se föreläsningen på plats. Vi kommer också livesända föreläsningen på den här webbsidan. För att titta på sändningen behövs ingen anmälan.

Fotograf: Mikael Wallerstedt

När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se