Hav i förändring – ett webbinarium

Datum: 2022-12-01

Tid: 13:00 - 16:00

Adress: Digitalt webbinarium

Havet runt våra kuster är en viktig del av vår natur. Där finns ålgräsängar, fiskar, och till och med korallrev. Men det ställs inför förändringar, som varmare vatten och nyanlända arter. Vissa förändringar är till det bättre, andra till det sämre. Välkommen till ett webbinarium som tar ”siktdjupet” på ett hav i förändring!

Program

13:00
Välkomna

13.10
Hur påverkas ålgräset av mänskliga aktiviteter och hur kan vi bevara eller återskapa dessa unika miljöer?
Per Moksnes (Havsmiljöinstitutet)

13.40
Vad händer med fisken i ett varmare hav?
Anna Gårdmark (SLU)

14.10
Främmande och invasiva arter i havet: Vilka är de, vad gör de, och vad kan vi göra åt dem?
Leon Green (Göteborgs universitet)

14.40
Paus

14.50
Hot och hopp för Östersjöns ekosystem

Sofia Wikström (Stockholms universitet)

15.20
Hur mår våra svenska korallrev och hur tar vi hand om dem?
Anita Tullrot (Länsstyrelsen Västra Götaland)

15.50-16.00
Avslut

Moderator
Martin Emtenäs, författare och journalist, ledamot i Svenska nationalkommittén för biologi

Seminariet arrangeras av Svenska nationalkommittén
för biologi

Anmäl dig här>

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se