Hållbar blå mat 2030: Framtidens sjömat i Sverige

Datum: 2022-11-24

Tid: 10:00 - 12:00

Adress: Digitalt på den här webbsidan

Frågor som skickades in under sändningen kommer att besvaras på Seawins webbsida>

Seawin Slutseminarium

Forskningsprojektet Seawin hälsar alla välkomna till slutseminarium den 24 november 2022 kl. 10-12. Seminariet ges i hybridformat med presentatörer och diskussionsdeltagare på plats på Kungl. Vetenskapsakademien och övriga åhörare deltar digitalt. Eventet fokuserar på sjömatens roll i framtidens matsystem – i Sverige och världen. Kortare presentationer varvas med diskussion kring hållbarhet, hälsa och utvecklingspotential med olika aktörer i Sverige. Den svenska konsumenten står också i fokus.

Program

Moderator: Gun Rudqvist (Östersjöcentrum)

Del 1. Hållbarhet 

10.00

Introduktion Seawin och blå mat (Max Troell)
Vilken sjömat äter vi i Sverige (Sara Hornborg)
Vad är miljömässig hållbar sjömat? (Patrik Henriksson)
Hur mäter vi hållbarhet för sjömat? (Friederike Ziegler)
Odla tropiska fiskarter i Sverige? (Kristina Bergman)

Paus 

Del 2. Styrning mot hållbar konsumtion

11.10
Hur styr vi mot hållbar sjömatskonsumtion (Malin Jonell)
Exempel på verktyg och dess effektivitet (Therese Lindahl)

Paneldiskussion
Paneldeltagare: Inger Näslund (WWF), Izabela Alias (Jordbruksverket), Henrik Svedäng
(Östersjöcentrum, SU), Fredrik Gröndahl (Centrum för Framtidens sjömat, KTH).

Arrangörer: Kungl. Vetenskapsakademien, Beijerinstitutet, RISE, Stockholm Resilience Centre.
Finansiärer: FORMAS. seawin@kva.se

Seminariet livesänds på denna webbsida, ingen anmälan behövs.

Bild: Vattudalens Fisk, anläggning i Postviken i Strömsunds kommun. Fotograf: Wenche Hansen

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se