Grundrecept för liv: blanda vatten och fett, samt strössla generöst med laddningar

Datum: 2022-11-16

Tid: 18:00 - 19:00

Adress: Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, 114 18 Stockholm, Sverige

Lokal: Beijersalen. Obs, ingen digital live-stream

Sista anmälningsdatum: 2022-11-15 23:55

Grundrecept för liv:  blanda vatten och fett, samt strössla generöst med laddningar

Akademiföreläsning med Mikael Oliveberg, Kungl. Vetenskapsakademien

Cellernas inre är ett mikrokosmos av tätt hopträngda proteiner som skapar liv genom intrikata mönster av kortlivade, specifika interaktioner. Vilka dessa specifika interaktioner är och vilken funktion de har kan kartläggas från konserverade delar av vårt DNA. Från detta perspektiv är det dock lätt att förbise hur proteinerna faktiskt navigerar och hittar varandra i molekylära trängseln som omger dem – tänk ett bollhav stort som Globen. Svaret ligger i de ’okonserverade’ delarna av genomet som förefaller variera fritt mellan organismer. Dessa hypervariabla delar blottlägger också en ny typ av systematik där fysikalkemiska optimering av proteinytorna, löslighet och diffusion står i centrum.

Mikael Oliveberg är professor i Biokemi, Stockholms Universitet.
Grundforskare med bakgrund i Fysik och Biologi. Hans forskning omfattar
mekanismer för neurodegenerativ sjukdom (ALS), studier av proteiners
fysikalkemiska egenskaper, veckning och interaktioner i levande celler,
proteindesign och cellulär evolution. Mikael Oliveberg är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.

Föreläsningen kommer inte streamas/livesändas digitalt.

Foto: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Magnus
Bergström

När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se