Georgia Destouni: Vatten och klimat – förändringar i samspel

Datum: 2022-06-08

Tid: 18:00 - 19:00

Adress: Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Lokal: Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien

Akademiföreläsning med Georgia Destouni, Kungl. Vetenskapsakademien. 

Vi tänker på och känner klimatförändringar till stor del genom ändrade vattenförhållanden. Som större eller mindre tillgänglighet på rent vatten och mer eller mindre frekventa, intensiva, långa perioder av torka och översvämningar. Det handlar då om vatten på land, där vi bor. Hur förändras vattenförhållandena när lufttemperaturen förändras? Leder klimatuppvärmningen till snabbare eller långsammare kretslopp av vattnet på land? Driver kombinationen av förändringar i klimat och i mänsklig användning av mark och vatten blötare eller torrare förhållanden på land? En föreläsning om samspelet i vattnets och klimatets förändringar.

Georgia (Gia) Destouni är professor i hydrologi och vattenresurser vid Stockholms universitet. Hennes forskning handlar om vattenresursers tillgänglighet och kvalitet och deras förändringar i samspel med förändringar i klimat, mänskliga aktiviteter och andra samhälls- och miljöaspekter. Gia är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.


Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Föranmälan krävs.

Föreläsningen kommer även att streamas på www.kva.se

 

När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Peter Brandén
Programkoordinator
program@kva.se