Frisk med Fisk utan Risk – Sjömatens betydelse för hälsa och miljö

Datum: 2019-02-07

Tid: 09:30 - 16:00

Adress: Lilla Frescativägen 4A Stockholm

Lokal: Beijer Hall, Royal Swedish Academy of Sciences

Arrangörer: Kungl. Vetenskapsakademien, Beijer Institutet, RISE, Stockholm Resilience Centre, SIGHT, Landsbygdsnätverket Finansiärer: FORMAS, Landsbygdsnätverket/EU Andra medverkande: Livsmedelsverket

Ett endags symposium där sjömatens relation till hälsa och miljö diskuteras. Symposiet utgör en del av FORMAS projektet SeaWin (seawin.earth) vars huvudsakliga fokus är på miljömässig hållbarhet.

Program

Symposiet är kostnadsfritt och öppet men registrering krävs. Tema-riktig lunch serveras – var vänlig ange ev. speciella matpreferenser eller matallergier. 

Kontakt

Programkoordinator
program@kva.se

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter