Fortbildningsdag för gymnasielärare

Datum: 2021-10-22

Lokal: Stockholms universitet

Fortbildningsdagen arrangeras av Nationalkommittén för Logik, Metodologi och Filosofi i samarbete med Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet och programmet ”Knowledge Resistance: Causes, Consequences, Cures” (PI Åsa Wikforss, finansierad av Riksbankens Jubileumsfond).

 

Under de senaste decennierna har vissa vetenskaps- och kunskapsfientliga strömningar fått större genomslag i den offentliga debatten än tidigare. Olika slag av skepsis, som vaccinations- eller klimatskepsis, men även skepsis mot själva kunskapsbegreppet eller vetenskapen i stort, har blivit synligare i det förändrade medielandskapet. Det blir allt viktigare att kunna bemöta attityder av detta slag, inte minst i skolan. Stora delar av denna skepsis kan inte gärna ses som grundad i rimliga insikter om vad vetenskapen har kommit fram till och bottnar i allmänhet i en grund förståelse av vad kunskap är, och vad vetenskapen går ut på.

Fortbildningsdagen erbjuder en genomgång av aktuell kunskaps- och vetenskapsteori. Särskilt fokus kommer att ligga på teoriernas relevans för debatter kring viktiga, samhällsrelevanta frågor av vetenskaplig karaktär.

Våra föreläsare är experter inom vetenskaps- och kunskapsteori samt forskare med profil inom folkbildning/vetenskapsinformation. En del av föreläsningarna kommer att vara mera teoretiska och ge en överblick över viktiga kunskaps- och vetenskapsteoretiska begrepp samt en uppdatering om centrala nya diskussioner och utvecklingar inom dessa ämnen. Den andra delen utgår ifrån ett mera praktiskt, samhällsrelevant perspektiv och belyser betydelsen av inte bara kunskaps- och vetenskapsteorin, utan också av vetenskapskommunikation för att navigera informationsutbudet och debatter kring viktiga, samhällsrelevanta frågor av vetenskaplig eller pseudovetenskaplig karaktär, samt för att bemöta olika former av kunskaps- och vetenskapsskepsis. Dagen avslutas med en panel.

Föreläsare: Karin Edvardsson Björnberg (KTH), Mathias Cederholm (researcher och utbildare i digital källkritik), Mikael Janvid (SU), Mikael Karlsson (KTH), Henning Strandin (SU), Åsa Wikforss (SU).

Målgrupp: I första hand gymnasiets ämneslärare i filosofi, men även lärare i andra ämnen som är intresserade av samhällsrelevanta kunskaps- och vetenskapsteoretiska frågor.

50 Deltagare. Ingen avgift. Sista anmälningsdag: 15 september 2021. Besked om antagning en vecka senare.  Plats: Digitalt (mer information senare).


Du kan anmäla ditt intresse här> 

När du anmäler dig till detta evenemang kommer Stockholms Universitet att behandla dina angivna personuppgifter för att organisera evenemanget och hålla dig uppdaterad med relevant information om det. Läs mer om hur SU behandlar personuppgifter här: https://www.su.se/om-webbplats-cookies/personuppgifter

Kontakt

Peter Brandén
Programkoordinator
program@kva.se