Föreläsning om Vetenskapsakademiens historia

Datum: 2023-09-16

Tid: 13:00 - 14:00

Adress: Konstakademien, Fredsgatan 12, Stockholm

Lokal: Konstakademiens Hörsal

Föreläsning om Vetenskapsakademiens historia

Lördagen den 16 september kl. 13-14, i Konstakademiens Hörsal berättar Professor Karl Grandin, föreståndare för Kungl. Vetenskapsakademiens Centrum för vetenskapshistoria, utifrån Vetenskapsakademiens rika historia om dess utveckling fram till idag med att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Föreläsningen är en del i serien: Tio kungliga akademier i tid och rum

Föreläsningsserien lyfter fram tio kungliga akademier som skapades för att ha ett övergripande nationellt ansvar inom sina respektive specialområden. Akademierna har sin betydelse i en tid som vår. Genom att vara icke vinstdrivande och oberoende från staten kan de slå vakt om det fria ordet och den fria forskningen. H.M. Konungen är Högste beskyddare för ett flertal akademier och andra lärda samfund i Sverige.

Läs mer om hela programmet och samtliga föreläsningar på Konstakademiens webbsida>

Begränsat antal platser vid varje program. Ingen förhandsbokning utan först till kvarn gäller.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se