Görel Cavalli-Björkman: Falskt eller Äkta inom konsten?

Datum: 2019-11-27

Tid: 18:00 - 19:00

Adress: Frescativägen 40, Stockholm

Lokal: Stora Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet

Hur skiljer man falskt från äkta inom konsten? Ett verk som betraktats som ett original kan genom ny forskning visa sig vara en kopia, medan mer anonyma alster i själva verket är utförda av någon av de stora mästarna. Hur gör experterna för att avgöra vad som är äkta? Och hur har man sett på frågan genom historien? Det kommer Görel Cavalli-Björkman berätta om i sin föreläsning ”Falskt eller Äkta inom konsten”.

Se mer video från Akademien under kva.se/video

Är målningen av Caravaggio eller Rembrandt? Som museiman eller konstsamlare måste man ständigt förhålla sig till ett konstverks status. Det gäller inte bara att skilja falskt från äkta utan också att urskilja de många blandformerna. En målning som tidigare betraktades som ett original kan genom nyare forskningsresultat visa sig vara utförd av en elev eller efterföljare medan andra mer anonyma verk har fått mästarstatus. Vilka metoder använder experterna och hur har man sett på frågan under olika epoker?

Görel Cavalli-Björkman är docent i konstvetenskap och tidigare yrkesverksam som forskningschef och samlingschef på Nationalmuseum. Hon har en rik vetenskaplig produktion bakom sig och har skrivit ett antal böcker och utställningskataloger om Rembrandt, Rubens och andra äldre mästare. 2017 publicerade hon den populärvetenskapliga boken Falskt eller Äkta? Detektivarbete på konstmuseet. 

Kontakt

Peter Brandén
Programkoordinator
program@kva.se

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter