Webbinarium: Etiska frågeställningar inom strålskydd nu och i framtiden

Datum: 2020-11-16

Tid: 10:00 - 16:00

Lokal: Webbinarium genom Zoom

Arrangör: Svenska nationalkommittén för strålskyddsforskning Webbinarium genom Zoom-länk från Stockholms universitet (meddelas senare). Logga gärna in i förväg kl 09:45.

Välkomna till ett symposium kring betydelsen av etik och värdegrund inom strålskyddet och en öppen fråge- och diskussionssession kring angelägna etiska problemställningar som beslutsfattare, strålskyddsexperter och strålskyddare möter i den yrkesverksamma vardagen.

Symposiet fokuserar på frågan ”Vilken praktisk betydelse har etik och värdegrund i vår dagliga verksamhet?” Det kan t.ex. gälla fördelning av risk och nytta mellan individer och samhälle vid berättigande av verksamheter, användning av strålning i samband med medicinsk screening eller icke-medicinsk exponering (åldersbestämning etc.), hur strålskyddet bör förhålla sig till osäkerheten i riskerna vid mycket låga stråldoser eller kostnader och andra effekter kopplade till utformningen eller optimeringen av strålskyddet som det ser ut i dag. 

Symposiet innehåller presentationer av Dr Thierry Schneider – en av författarna till ICRP publikation 138  “The Ethical Foundations of the System of Radiological Protection” (ICRP 2018) och Dr Jack Valentin ­– huvudsekreterare för ICRP 103 ”The 2007 recommendations of the International Commission on Radiological Protection”.

I anslutning till presentationerna, avser vi att diskutera aktuella etiska dilemman inom strålskyddsområdet. Diskussionerna kommer delvis att baseras på frågeställningar ni skickat in till oss i samband med er anmälan eller på de tankar och frågor som kommer upp vid presentationerna eller under diskussionen. Eftersom vi har internationellt deltagande kommer vi att föra diskussionen på engelska.

Inbjudna talare:

Dr Thierry Schneider
IRSN, Frankrike

Dr Jack Valentin
F.d. ordförande i ICRP

Moderatorer:
Eva Forssell-Aronsson, Ingemar Lund, Christopher L. Rääf och Per Wikman-Svahn

Program

10.00
Introduktion
Eva Forssell-Aronsson, ordf. Nationalkommittén för strålskyddsforskning

10.15
Ethics in radiation protection – from the past until the present – a retrospective view
Jack Valentin,  f.d. ICRP chair

11.00 
Frågestund och återkoppling
Moderator

11.15
Diskussion i break-out rooms

11.45
Gemensam summering av gruppdiskussion (del 1)
Moderator

12.00
Lunchpaus

13.00
Introduktion del 2
Ingemar Lund,  f.d. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

13.15
Radiation protection ethics today and onward (ICRP 138)
Thierry Schneider, co-author ICRP 138

14.00
Frågestund och återkoppling
Moderator

14.15
Paus

14.30
Diskussion i break-out rooms

15.15
Gemensam summering av gruppdiskussion (del 2)
Moderator

15.30
Gemensam diskussion: Vilka är de mest angelägna etiskt utmaningarna framöver?
Moderator

16.00
Konklusion och avslut
Programkommittén


Frågor
Vi ser gärna att ni anslutning till er anmälan kort beskriver en egen frågeställning kring etik inom strålskydd som känns angelägen inom er verksamhet. Fram till den 1 november tar vi in frågor som utgör underlag för den diskussion som kommer föras. För att få så stort utbyte som möjligt i detta symposium rekommenderar vi att ni i förväg bekantar er med ICRP 138.

Frågorna lämnas i anmälningsformuläret under rubriken Meddelande

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Peter Brandén
Programkoordinator
program@kva.se