Emily Holmes: Från psykisk ohälsa i spåren av covid-19 till att föreställa sig en positiv framtid

Datum: 2022-05-11

Tid: 18:00 - 19:00

Adress: Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Lokal: Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien

Emily Holmes: Från psykisk ohälsa i spåren av covid-19 till att föreställa sig en positiv framtid

Akademiföreläsning med Emily Holmes, Kungl. Vetenskapsakademien. 

Föreläsningen fokuserar på hur vi tänker och minns i bilder (mental visualisering). Forskning visar vikten av att studera människors mentala bilder för att förstå känsloreaktioner och psykisk ohälsa. Påträngande minnesbilder av trauma orsakar både obehag och nedsatt funktionsförmåga, till exempel i posttraumatiskt stressyndrom. Holmes forskargrupp utvecklar interventioner som minskar förekomsten av dessa minnen. Vi har myntat begreppet Mental Health Science som ett led i att förändra och utveckla grundforskning och klinisk tillämpning. Hur kan vi, genom vetenskap, bättre behandla psykisk ohälsa? Föreläsningen diskutera detta utifrån psykisk ohälsa i spåren av covid-19 till att föreställa sig en positiv framtid. 

Emily Holmes, PhD, DClinPsych, är professor i psykologi vid institutionen för psykologi, Uppsala universitet, samt vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Hon är ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien, klass IX och med i nationalkommittén för psykologi. Hon disputerade vid University of Cambridge och är utbildad vid University of Oxford, Uppsala universitet och Royal Holloway University of London.

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Föranmälan krävs.

När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Peter Brandén
Programkoordinator
program@kva.se