Digitalt symposium om Antarktis ekosystem i ett förändrat klimat

Datum: 2021-02-23

Lokal: Digitalt symposium

Digitalt symposium om Antarktis ekosystem i ett förändrat klimat

Sveriges utmaningar och möjligheter som ordförande för CCAMLR (Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis). Symposiet finns nu att se i efterhand.  

Ta del av fler filmer och annan dokumentation från symposiet på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Vad ligger till grund för den svenska närvaron i Antarktis? Vilka är de största utmaningarna för hållbar förvaltningen av Antarktis idag? Hur bidrar svensk forskning till ekosystembaserad förvaltning av Antarktis?

Syftet med dagen är att väcka intresse för och belysa svensk Antarktisforskning. Dagen avslutas med en lansering av svenska ordförandeskapet i CCAMLR, (Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis), 2020–2022.

Arrangörer: Havs- och Vattenmyndigheten, Polarforskningssekretariatet, Svenska Nationalkommittén för globala miljöförändringar och Kungl. Vetenskapsakademien.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Peter Brandén
Programkoordinator
program@kva.se