Åsa Wikforss: Det ogrundade tvivlet. Vetenskapsmotstånd i post-sanningens tid

Datum: 2019-02-20

Tid: 18:00 - 19:00

Adress: Lilla Frescativägen 4A Stockholm

Lokal: Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien

Öppen Akademiföreläsning med Professor Åsa Wikforss, Stockholms universitet

Se mer video från Akademien på vår YouTube-kanal

Motståndet mot vetenskap utgör ett stort samtidsproblem. Skepsis mot vaccin har lett till att mässlingen sprids över hela Europa, USA och Brasilien leds av politiker som ifrågasätter klimatforskningen och konspirationsteorier om forskare frodas. Föreläsningen undersöker vetenskapsmotstånd från ett filosofiskt och ett psykologiskt perspektiv. Hur fungerar vetenskapsmotstånd? Hur samverkar det med det nya splittrade informationssamhället? Och vilken roll har forskarna när det gäller att bemöta det?

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och forskar inom språkfilosofi och kunskapsteori. Hon är författare till boken ”Alternativa fakta. Om kunskapen och dess fiender” (Fri Tanke 2017) och deltar ofta i radio och TV. Hon var sommarpratare i Sveriges Radio 2018.

Föreläsningen är en del av en serie öppna föreläsningar på Kungl. Vetenskapsakademien våren 2019.

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Föranmälan krävs ej.

Kontakt

Programkoordinator
program@kva.se

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter