Ulf Ellervik: Den svåra konsten att leva

Datum: 2019-06-12

Tid: 18:00 - 19:00

Adress: Lilla Frescativägen 4A Stockholm

Lokal: Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien

Öppen Akademiföreläsning med Professor Ulf Ellervik, Lunds universitet 

Genom vetenskapshistorien där kemi, biologi och medicin, men också konst, litteratur och populärkultur spelar viktiga roller får vi veta hur kemin genom medicinen gjort det möjligt förmänniskan att leva längre och längre för varje generation. Men hur länge är det möjligt för kemin att stå emot döden? Vad är vi beredda att offra för att rädda våra liv, och, ifall vi övervinner alla sjukdomar – kan vi verkligen leva för evigt?

Ulf Ellervik är professor i bioorganisk kemi vid Lunds Universitet och ledamot av KVA. I sin forskning använder han kemi för att förstå hur celler kommunicerar med andra celler.  Ulf debuterade 2011 som populärvetenskaplig författare med boken Ond kemi, som fick det första pi-priset. Ulfs böcker myllrar av historiska och kulturella kopplingar mellan naturvetenskap och humaniora. Ulf är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.

Föreläsningen är en del av en serie öppna föreläsningar på Kungl. Vetenskapsakademien våren 2019.

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Föranmälan krävs ej.

Kontakt

Programkoordinator
program@kva.se

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter