Webbföreläsning: Den skapande hjärnan – musik som modell för att studera inlärning och kreativitet

Datum: 2021-04-24

Tid: 15:00 - 16:00

Lokal: Digitalt via Zoom

Webbföreläsning med Fredrik Ullén, Karolinska Institutet.  Föreläsningen sänds live via Zoom. Deltagare har möjlighet att ställa frågor efter föreläsningen. Föreläsningen ingår i seminarieserien ”Akademierna och musiken”. Föreläsningen finns nu tillgänglig att se i efterhand.

Hjärnforskning på musik är idag ett mycket aktivt och dynamiskt interdisciplinärt fält inom neurovetenskaperna. Detta avspeglar ett ökat kliniskt intresse för musik och andra konstformer inom exempelvis rehabilitering, men också att forskning på den musicerande hjärnan ger oss unika möjligheter att studera grundläggande hjärnfunktioner, alltifrån perception och motorisk kontroll, till emotioner och social kognition. I min föreläsning ger jag exempel på detta från vår egen forskning på inlärning av färdigheter och kreativitet. 

Seminarieserie ”Akademierna och musiken”

Tio kungliga nationella akademier har år 2021 gått samman i en gemensam seminarieserie under rubriken ”Akademierna och musiken” där varje Akademi under 2021 bjuder på varsin föreläsning på temat musik utifrån sin egen horisont.
 
Lördag 20 februari kl 15.00–16.30
Kungl. Musikaliska Akademien och musikens skilda områden
Medverkande: Susanne Rydén, Fredrik Wetterqvist, Pia Bygdéus, Mattias Lundberg, Märta Ramsten, Lisa Grotherus, klarinett, basklarinett och Magnus Svensson, piano
Arrangör: Kungl. Musikaliska Akademien
Digital sändning från Börssalen, Stortorget
Mer information: www.musikaliskaakademien.se
 

Lördag 20 mars kl 15.00–16.30
Tonerna – Svenska Akademien och musiken
Medverkande: Horace Engdahl, Anders Kilström, piano, Anders Lagerqvist och Per Öman, violin, Jonna Inge, viola, och Kati Raitinen, cello
Musik: Geijers pianokvintett i f-moll
Arrangör: Svenska Akademien
Digital sändning från Börssalen, Stortorget
Mer information: www.svenskaakademien.se

Lördag 19 juni kl 11.10–14.00
Militärmusiken – funktion, tradition och innovation
Medverkande: Ann-Marie Nilsson och Andreas Hanson samt Thomas Roth och ambassadör Michael Sahlin (moderator) Musik: Arméns musikkår under ledning av Andreas Hanson inleder på innergården
Arrangör: Kungl. Krigsvetenskapsakademien
Lokal: Armémuseum (T: Östermalmstorg)
Anmälan & mer information: www.kkrva.se

Lördag 28 augusti
Flottans musik – en marin kulturbärare
Medverkande: Andreas Hanson och Marinens musikkår Arrangör: Kungl. Örlogsmannasällskapet
Lokal: bestäms senare
Anmälan & mer information: www.koms.se

Lördag 18 september kl 15.00–16.30
Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången
Medverkande: Richard Tellström och Erik Hartman Arrangör: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Lokal: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B (T: Odenplan)
Anmälan & mer information: www.ksla.se

Lördag 9 oktober kl 15.00–16.30
Om Carl Jularbo
Medverkande: Owe Ronström samt musiker från bland annat Orientexpressen
Arrangör: Kungl. Gustav Adolf-akademien
Lokal: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B (T: Odenplan)
Anmälan & mer information: www.gustavadolfsakademien.se

Lördag 13 november kl 15.00–16.30
Musik och teknik i perfekt harmoni
– hur teknik och ingenjörsvetenskap kommer till nytta för musiken
Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Lokal: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16 (T: Östermalmstorg)
Anmälan & mer information: www.iva.se

Lördag 11 december kl 15.00–16.30
2500 år av musikaliskt kulturarv: från Sapfo till KVAST
Medverkande: Lars Berglund
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien
Lokal: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B (T: Odenplan)
Mer information: www.vitterhetsakademien.se

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Peter Brandén
Programkoordinator
program@kva.se