Den musicerande kroppen i sekelskiftets romanvärld

Datum: 2024-02-21

Tid: 18:00 - 19:00

Adress: Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Lokal: Beijersalen

Sista anmälningsdatum: 2024-02-21 17:00

Akademiföreläsning med Axel Englund, Kungl. Vetenskapsakademien.

Föreställningen att musikens sinnlighet utgör ett hot mot förnuft, moral och hälsa återkommer kulturhistorien igenom. Kring sekelskiftet 1900 finns den med i sexualvetenskapens och psykoanalysens idéer: musiken retar nerverna på ett potentiellt skadligt sätt, eller utgör en sublimering av driftslivet. Teorier torgförs om att musik kan orsaka allt från homosexualitet till rubbade menscykler. Samtidigt blir tanken på den absoluta musiken – abstrakta strukturer av toner utan innebörd – allt mer förhärskande. Med Lev Tolstoj och Marcel Proust som exempel berättar föredraget om hur litteraturen använder denna dubbla karaktär hos musiken för att gestalta frågor om moral, sexualitet och estetik.

Axel Englund är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Hans forskning behandlar relationer mellan litteratur och musik, framför allt från modernismen och framåt, och han har bland annat skrivit om opera, tonsättningar av lyrik och prosaskildringar av musik. Han är ordförande i International Association of Word and Music Studies (WMA), samt ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Föranmälan krävs. Obs, anmäl dig endast om du vill komma och se föreläsningen på plats. Vi kommer också livesända föreläsningen på den här webbsidan. För att titta på sändningen behövs ingen anmälan.

Fotograf: Sören Andersson

När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i 
Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se