Ilona Riipinen: Den livsviktiga luften

Datum: 2022-02-09

Tid: 18:00 - 19:00

Lokal: Digitalt via Zoom

Ilona Riipinen: Den livsviktiga luften

Akademiföreläsning med Ilona Riipinen, Kungl. Vetenskapsakademien.

Luften vi andas består av gaser och aerosolpartiklar, och den är i konstant växelverkan med människor, djur och växter. Gasmolekyler utgör den största delen av luftens massa, men de små aerosolpartiklarna i fast eller vätskeform spelar också en viktig roll i atmosfären. De är centrala i molnbildning och påverkar jordens energibalans och därmed också klimatet. Aerosolpartiklar påverkar luften både ute- och inomhus. Höga halter av partiklar leder till dålig luftkvalitet, som är en av de största miljörelaterade hälsoriskerna globalt. Aerosoler kan också bidra till spridning av smittämnen. Föreläsningen introducerar aerosolernas fysik och kemi och diskuterar de aktuella forskningsfrågorna inom atmosfärs- och aerosolforskning.

Ilona Riipinen är professor i atmosfärsvetenskap på Stockholms universitet, Wallenberg Scholar och sedan januari 2022 föreståndaren på Bolincentret för klimatforskning. Hennes forskning handlar om luftens sammansättning, aerosolpartiklar, moln och deras växelverkan. Riipinen arbetar med metoder som sträcker över tid- och längdskalor från den molekylära till den globala skalan. Riipinen är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Peter Brandén
Programkoordinator
program@kva.se