Den biologiska mångfalden i Sverige – nu och i framtiden

Datum: 2024-03-22

Tid: 09:00 - 15:30

Adress: Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Lokal: Beijersalen

Sista anmälningsdatum: 2024-03-08 00:00

Bläddra mellan de olika föreläsningarna genom att klicka längst upp till höger i spelaren. Inspelningen av Hanna Johannessons föreläsning Biologisk mångfald av svampar – i ekosystemen, industrin och medicinen finns inte tillgänglig p.g.a. rättighetsskäl.

Biologisk mångfald har hamnat i skuggan av klimatdebatten trots att klimatets effekter på mångfalden kan bli förödande. Vad betyder biologisk mångfald för vårt samhälle – och hur hanterar vi de utmaningar vi står inför? Sverige har tillsammans med nästan 200 andra länder undertecknat ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework). Men hur ska det implementeras?

Kungl. Vetenskapsakademien och Future Earth bjuder in till en bred dialog mellan olika samhällsaktörer om mångfalden i våra skogar, öppna landskap och akvatiska miljöer. Korta presentationer från ledande svenska forskare varvas med paneldebatter mellan beslutsfattare och representanter för myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer.

Program

09.00
Inledning

 • Hans Ellegren, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
 • Henrik Ekman, journalist, författare och filmare
 • Jakob Lundberg, Future Earth

09.10
Konventionen om biologisk mångfalds (CBD) nya globala ramverk för
biologisk mångfald

Torbjörn Ebenhard, Sveriges lantbruksuniversitet

09:20
Globala trender
Alexandre Antonelli, Kew Garden och Göteborgs universitet

09.30
Vad betyder trädens genetik på kort och på lång sikt?
Ove Nilsson, Umeå Plant Science Center

09.40
Paneldebatt 1: Skogens och trädens mångfald i ett framtida klimat

 • Peter Bergman, Sveaskog
 • Joakim Järrebring, Riksdagsledamot (S)
 • Martin Kinnunen, Riksdagsledamot (SD)
 • Beatrice Rindevall, Naturskyddsföreningen
 • Björn Risinger, Naturvårdsverket
 • Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen

10.30
Kaffe/te och mingel

11.00
Hur skyddar vi den genetiska mångfalden?
Linda Laikre, Stockholms universitet

11.10
Biologisk mångfald av svampar – i ekosystemen, industrin och medicinen

Hanna Johannesson, Kungl. Vetenskapsakademien och Stockholms
universitet

11.20
Ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet

Henrik Smith, Lunds universitet

11.30
Mångfalden är nyttig men kan den värderas?
Sanna Stålhammar, Sveriges lantbruksuniversitet

11.40
Mångfald i staden

Torbjörn Nilsson, Trollhättans kommun

12.00
Paneldebatt 2: Samhällsvärden och naturvärden i jordbrukslandskap och urbana miljöer

 • Helena Allard, Axfood
 • Martin Moraeus, Lantbrukarnas Riksförbund
 • Torbjörn Nilsson, Trollhättans kommun
 • Emma Nohrén, Riksdagsledamot (MP)
 • Christina Nordin, Jordbruksverket

12.40
Lunch och mingel

13.40
Det storskaligt fiskets samhällsnytta och utmaningar

Carl Folke, Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi

13.50
Havens mörka materia

Jarone Pinhassi, Linnéuniversitetet

14.00
Genetisk variation i havet, hot och möjligheter

Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet

14.20
Paneldebatt 3: Hur ska vi förvalta fisken och dess ekosystem?

 • Svante Linusson (C)
 • Jonas Lundberg, Klädesholmen Seafood
 • Inger Melander, WWF
 • Anton Paulrud, Swedish Pelagic Federation
 • Lars Tysklind, Samförvaltningen av fisket i Norra Bohuslän
 • Mats Svensson, Havs- och vattenmyndigheten

15.00
Avslutande ord
Henrik Ekman och Jakob Lundberg

15:10-16.00
Mingel

Seminariet arrangeras av Kungl. Vetenskapsakademien och Future Earth.

Bild: Adobe Stock Photos


När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i 
Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Veronika Eriksson
E-post: veronika.eriksson@kva.se