Den biologiska mångfalden i Sverige – nu och i framtiden

Datum: 2024-03-22

Tid: 09:00 - 15:30

Adress: Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Lokal: Beijersalen

Platser kvar: 0

Sista anmälningsdatum: 2024-03-08 00:00

Symposiet är fullsatt, men vi kommer också livesända evenemanget på den här webbsidan.

Biologisk mångfald har hamnat i skuggan av klimatdebatten trots att klimatets effekter på mångfalden kan bli förödande. Vad betyder biologisk mångfald för vårt samhälle – och hur hanterar vi de utmaningar vi står inför? Sverige har tillsammans med nästan 200 andra länder undertecknat ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework). Men hur ska det implementeras?

Kungl. Vetenskapsakademien och Future Earth bjuder in till en bred dialog mellan olika samhällsaktörer om mångfalden i våra skogar, öppna landskap och akvatiska miljöer. Korta presentationer från ledande svenska forskare varvas med paneldebatter mellan beslutsfattare och representanter för myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer.

Program

09.00
Inledning

 • Hans Ellegren, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
 • Henrik Ekman, journalist, författare och filmare
 • Jakob Lundberg, Future Earth

09.10
Konventionen om biologisk mångfalds (CBD) nya globala ramverk för
biologisk mångfald

Torbjörn Ebenhard, Sveriges lantbruksuniversitet

09:20
Globala trender
Alexandre Antonelli, Kew Garden och Göteborgs universitet

09.30
Vad betyder trädens genetik på kort och på lång sikt?
Ove Nilsson, Umeå Plant Science Center

09.40
Skogens värden

Anders Ahlström, Lunds universitet

09.50
Paneldebatt 1: Skogens och trädens mångfald i ett framtida klimat

 • Peter Bergman, Sveaskog
 • Joakim Järrebring, Riksdagsledamot (S)
 • Beatrice Rindevall, Naturskyddsföreningen
 • Björn Risinger, Naturvårdsverket
 • Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen

10.30
Kaffe/te och mingel

11.00
Hur skyddar vi den genetiska mångfalden?
Linda Laikre, Stockholms universitet

11.10
Biologisk mångfald av svampar – i ekosystemen, industrin och medicinen

Hanna Johannesson, Kungl. Vetenskapsakademien och Stockholms
universitet

11.20
Ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet

Henrik Smith, Lunds universitet

11.30
Mångfalden är nyttig men kan den värderas?
Sanna Stålhammar, Sveriges lantbruksuniversitet

11.40
Mångfald i staden

Torbjörn Nilsson, Trollhättans kommun

12.00
Paneldebatt 2: Samhällsvärden och naturvärden i jordbrukslandskap och urbana miljöer

 • Åsa Domeij, Axfood
 • Martin Kinnunen, Riksdagsledamot (SD)
 • Martin Moraeus, Lantbrukarnas Riksförbund
 • Torbjörn Nilsson, Trollhättans kommun
 • Christina Nordin, Jordbruksverket
 • Emma Wiesner, Riksdagsledamot (C)
 • John Widegren, Riksdagsledamot (M)

12.40
Lunch och mingel

13.40
Det storskaligt fiskets samhällsnytta och utmaningar

Carl Folke, Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi

13.50
Havens mörka materia

Jarone Pinhassi, Linnéuniversitetet

14.00
Genetisk variation i havet, hot och möjligheter

Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet

14.20
Paneldebatt 3: Hur ska vi förvalta fisken och dess ekosystem?

 • Jonas Lundberg, Klädesholmen Seafood
 • Inger Melander, WWF
 • Emma Nohrén, Riksdagsledamot (MP)
 • Anton Paulrud, Swedish Pelagic Federation
 • Lars Tysklind, Samförvaltningen av fisket i Norra Bohuslän
 • Mats Svensson, Havs- och vattenmyndigheten

15.00
Avslutande ord
Henrik Ekman och Jakob Lundberg

15:10-16.00
Mingel

Seminariet arrangeras av Kungl. Vetenskapsakademien och Future Earth.

Bild: Adobe Stock Photos


När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i 
Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se