Carl Folke: Vår framtid på en mänskligt dominerad planet

Datum: 2021-11-24

Tid: 18:00 - 19:00

Lokal: Digitalt via Zoom

Akademiföreläsning med Carl Folke, Kungl. Vetenskapsakademien.

Människan har expanderat till en global kraft som formar vår planet och vår egen framtid på jorden. Hur ser situationen ut och vad kan vi göra? Presentationen bygger på den vetenskapliga sammanfattningen som låg till grund för The Nobel Prize Summit – Our Planet, Our Future, med fokus på hållbar utveckling, resiliens och människans roll som en del av och fundamentalt beroende av en livskraftig biosfär för välfärd, innovation och utveckling.   

Carl Folke är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, professor och föreståndare för Beijerinstitutet vid Kungl. Vetenskapsakademien och grundare av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. 

När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Peter Brandén
Programkoordinator
program@kva.se