Biomatematikens dag

Datum: 2018-10-10

Tid: 09:00 - 15:35

Adress: Lilla Frescativägen 4A Stockholm

Lokal: Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien

Detta event är en del av workshopen 1010: The Maths of Biology (vilken anordnas av Institut Mittag-Leffler).

Biomatematikens dag är öppen för intresserad allmänhet och ingen föranmälan krävs. Föreläsningarna kommer att hållas på en populärvetenskap nivå. Passar till exempel utmärkt för naturvetenskapliga gymnasieklasser att vara med hela- eller delar av dagen.

Mer information och program

Kontakt

Programkoordinator
program@kva.se

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter