Att utse Nobelpristagare

Datum: 2021-09-08

Tid: 18:00 - 19:00

Lokal: Digitalt via Zoom

Att utse Nobelpristagare

Hur går det egentligen till när Nobelpristagare utses? Vem får nominera kandidater? Hur många nomineras varje år? Vilka regler styr, och hur går processen till från det att nomineringar kommer in till dess att fysik- och kemipriset beslutas av Akademien?

Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar sedan det första Nobelpriset 1901 för att utse pristagare i fysik och kemi – ett viktigt uppdrag som ger stort medialt intresse över hela världen i början av oktober varje år, när pristagarna tillkännages. I den här föreläsningen lättar vi lite på förlåten i den sekretessbelagda process som avgör vem som får ta emot Nobelmedaljen från Kungens hand under Nobeldagen den 10 december.

Panelsamtalet sänds live via Zoom och Youtube. Deltagare som deltar via Zoom har möjlighet att ställa frågor efter föreläsningen.

Ledamöter med lång erfarenhet av arbetet i Vetenskapsakademiens Nobelkommittéer bidrar:

Lars Bergström (moderator), professor emeritus i teoretisk fysik, Stockholms universitet. Forskar om astropartikelfysik, sekreterare i Nobelkommittén för fysik, 2004–2015, förste vice preses för Akademien sedan 1 juli 2019.

Sara Linse, professor i fysikalisk kemi och molekylär proteinvetenskap, Lunds universitet. Forskar om proteiners interaktioner. Ledamot av Nobelkommittén för kemi 2009–2020 (ordförande 2015–2017).

Gunnar Ingelman, professor i subatomär fysik, Uppsala universitet. Forskar inom elementarpartikelfysik. Sekreterare i Nobelkommittén för fysik sedan 2016.

Sven Lidin, professor i oorganisk materialkemi, Lunds universitet. Forskar om struktur – egenskapsrelationer, ledamot av Nobelkommittén för kemi 2003–2015 (ordförande 2012–2014).

Gunnar von Heijne, professor i teoretisk kemi, Stockholms universitet. Ledamot av Nobelkommittén för kemi 1998–2009 och 2014–2020 (ordförande 2007–2009 och sekreterare 2014-2020).

 

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Peter Brandén
Programkoordinator
program@kva.se