Anna Rutgersson: Extremväder i ett föränderligt klimat

Datum: 2023-02-08

Tid: 18:00 - 19:00

Adress: Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4 A, Stockholm

Lokal: Beijersalen

Sista anmälningsdatum: 2023-02-08 17:00

Akademiföreläsning med Anna Rutgersson, Kungl. Vetenskapsakademien.

Vi vet att klimatet förändras kontinuerligt beroende på naturliga processer och variationer i klimatsystemet, men också på grund av mänskliga aktiviteter. Vi har sett en ökning av den globala medeltemperaturen det senaste seklet på lite över en grad. Är det självklart att vi då samtidigt får en förändring av förekomsten av extremt väder? Denna föreläsning diskuterar orsaker till att en global uppvärmning kan leda till förändringar av olika typer av väderextremer, vilka förändringar man har observerat samt vilka förändringar man skulle kunna förvänta sig vid en fortsatt global uppvärmning.

Anna Rutgersson är professor i meteorologi vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om samverkan mellan hav och atmosfär och hur den påverkar olika aspekter av väder och klimat, till exempel extremväder, men också havens roll i den globala kolcykeln. Anna är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.

Observera: På grund av tekniska problem under sändningen saknas ljudet i ca två minuter, fyra minuter in i föreläsningen. Vi beklagar detta. 


Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Föranmälan krävs. Obs, anmäl dig endast om du vill komma och se föreläsningen på plats. Vi kommer också livesända föreläsningen på den här webbsidan, se ovan. För att titta på streamen behövs ingen anmälan.

Foto: Mikael Wallerstedt/Uppsala universitet.

Under 2023 kommer Vetenskapsakademiens återkommande Akademiföreläsningar att ha temat ”Hållbarhet”

När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se