AI i vetenskapens tjänst

Datum: 2024-04-11

Tid: 09:00 - 12:30

Adress: Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Lokal: Beijersalen

AI är inte längre en framtidsvision, det är verklighet här och nu. Generativ AI har under det senaste året gjort enorma framsteg. Det påverkar våra liv, våra jobb, vår ekonomi och vårt samhälle. AI kan förbättra sjukvården, effektivisera vår energiförbrukning, öka vår trafiksäkerhet och revolutionera våra
industriprocesser. Samtidigt måste vi tänka på hur vi kan reglera och etiskt använda AI för att skydda medborgarnas integritet och säkerhet.

Inom forskningen erbjuder AI både utmaningar och möjligheter. Kungl.
Vetenskapsakademien bjuder in till ett seminarium där flera ledande forskare inom området diskuterar hur AI förändrar vetenskapen och samhället idag och hur det kan komma att påverka vår framtid.

Program

09.30
Inledning
Hans Ellegren, Ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien

09.35
Vad är AI? – En nulägesöversikt och framtidsspaning
Danica Kragic, Kungl. Vetenskapsakademien och Anders Ynnerman, Kungl. Vetenskapsakademien

10.00
Spetsforskning inom AI som skapar samhällsnytta
Thomas Schön, Uppsala universitet

10.15
Hur stora språkmodeller tränas och används i forskning
Johanna Björklund, Umeå universitet

10.30
Kaffe
11.00

AI som designar framtidens läkemedel
Ola Engkvist, AstraZeneca

11.15
Panelsamtal: AI – möjligheter och utmaningar för vetenskapen
Modaratorer: Danica Kragic, Kungl. Vetenskapsakademien och Anders Ynnerman, Kungl. Vetenskapsakademien

Medverkande:

  • Ulf Danielsson, Kungl. Vetenskapsakademien
  • Anna Foka, Uppsala universitet
  • Olle Häggström, Kungl. Vetenskapsakademien
  • Ericka Johnson, Kungl. Vetenskapsakademien
  • Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet

Panelsamtalet inleds med att de medverkande kort berättar om sina forskningsområden i relation till AI.

12.30
Avslutande ord och lunch

Bild: Adobe Stock Photos

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se