"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Priser

Vetenskapsakademien delar varje år ut Nobelprisen i fysik och kemi samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, men också många andra utmärkelser för framstående instatser. Främst till forskare men även till lärare, författare och översättare. Läs mer om våra priser och belöningar under menyerna till vänster.

Nobelpriset i fysik 2014

Illustration: Johan JarnestadKungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2014 till Isamu Akasaki, Meijo University, Nagoya, Japan och Nagoya University, Japan, Hiroshi Amano, Nagoya University, Japan och Shuji Nakamura, University of California, Santa Barbara, CA, USA ”för uppfinningen av effektiva blå lysdioder vilka möjliggjort ljusstarka och energisnåla vita ljuskällor”.

Pressmeddelande
Populärvetenskaplig information (pdf)
Scientific Background (pdf)

 

Nobelpriset i kemi 2014

Bild: Science 313:1642–1645.Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2014 till Eric Betzig, Janelia Research Campus, Howard Hughes Medical Institute, Ashburn, VA, USA, Stefan W. Hell, Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, Göttingen och Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg, Tyskland och William E. Moerner, Stanford University, Stanford, CA, USA ”för utveckling av superupplöst fluorescensmikroskopi”.

Pressmeddelande
Populärvetenskaplig information (pdf)
Scientific Background (pdf)

Ekonomipriset 2014

Illustration: Johan JarnestadKungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2014 till Jean Tirole, Université Toulouse 1 Capitole, Frankrike, ”för hans analys av marknadsmakt och reglering”.

Pressmeddelande
Populärvetenskaplig information (pdf)
Scientific Background (pdf)

Kungl. Vetenskapsakademien