"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Priser

Vetenskapsakademien delar varje år ut Nobelprisen i fysik och kemi samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, men också många andra utmärkelser för framstående instatser. Främst till forskare men även till lärare, författare och översättare. Läs mer om våra priser och belöningar under menyerna till vänster.

Nobelprisen i fysik och kemi samt Ekonomipriset 2014

Snart offentliggörs årets Nobelpris i fysik och kemi samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Offentliggörandena kan ses live här på kva.se 

Fysik – tisdagen den 7 oktober kl 11.45 (tidigast)

Kemi – onsdagen den 8 oktober kl 11.45 (tidigast)

Ekonomi – måndagen den 13 oktober kl 13.00 (tidigast)

Nobelpriset i fysik 2013

Illustration: Johan JarnestadIllustration: Johan Jarnestad

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2013 till François Englert, Université Libre de Bruxelles, Bryssel, Belgien och Peter W. Higgs, University of Edinburgh, Storbritannien ”för den teoretiska upptäckten av en mekanism som bidrar till förståelsen av massans ursprung hos subatomära partiklar, och som nyligen, genom upptäckten av den förutsagda fundamentala partikeln, bekräftats av ATLAS- och CMS-experimenten vid CERN:s accelerator LHC”.

Pressmeddelande 
Populärvetenskaplig information (pdf)
Scientific Background (pdf)

 

Läs mer om årets fysikpris i Physica Scripta

The Higgs Bridge
Comprehensive review article by Roland E. Allen that provides an accessible overview of the science of the Higgs Boson, including how it affects the Standard Model, and what it could mean for our future understanding of the universe.

Nobel Symposium 154: Physics of the Large Hadron Collider
A topical issue featuring papers from the invited speakers at this annual event.

Physica Scriptas webbplats

Nobelpriset i kemi 2013

Illustration: Johan JarnestadIllustration: Johan Jarnestad

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2013 till Martin Karplus, Université de Strasbourg, Frankrike och Harvard University, Cambridge, MA, USA, Michael Levitt, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA och Arieh Warshel, University of Southern California,Los Angeles, CA, USA ”för utvecklandet av flerskalemodeller för komplexa kemiska system”.

Pressmeddelande 
Populärvetenskaplig information (pdf)
Scientific Background (pdf) 

Ekonomipriset 2013

Illustration: Johan JarnestadIllustration: Johan Jarnestad

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels Minne 2013 till
Eugene F. Fama, University of Chicago, IL, USA,
Lars Peter Hansen, University of Chicago, IL, USA och
Robert J. Shiller, Yale University, New Haven, CT, USA "för deras empiriska analys av tillgångspriser"

Pressmeddelande    
Populärvetenskaplig information (pdf)
Scientific Background (pdf)

 

Kungl. Vetenskapsakademien